Szkolenie 10 lipca 2019 r. Boguchwała.

W dniu 10 lipca 2019 r. w PODR w Boguchwale odbyło się szkolenie poświęcone Nowelizacji Prawa Wodnego. Wykładowca Grzegorz Gałabuda  Szkolenia i Doradztwo z Warszawy: Ekonomista, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kwalifikacje: Finanse Przedsiębiorstw i Gmin, Zarządzanie Projektami, Doradztwo w zakresie Systemów Organizacji Usług Komunalnych oraz Restrukturyzacji i prywatyzacji Podmiotów Gospodarczych Sektora Komunalnego. Biegły w sprawach Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków powołany przez UIKiK oraz Sąd OKiK.

więcej ...