XXXVI Konferencja Stowarzyszenia w Polańczyku

    W dniach 25, 26 lutego 2021 r. w Polańczyku odbyła się kolejna XXXVI Konferencja Stowarzyszenia pn.: "Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego". spotkaniu uczestniczyło 100 osób z Zakładów Komunalnych i Firm związanych z działalnością Komunalną oraz zaproszeni goście.

Program konferencji zimowej obejmował tematy:
1. Wodociągi:
Wykładowca: Grzegorz Gałabuda i dr Jędrzej Bujny.
• Wzorcowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, warunki przyłączenia do sieci a odbiory przyłączy w nowych warunkach prawnych.
Wykładowca: dr Henryk Palarz.
• Nowelizacja Regulaminu zaopatrzenia w wodę zgodnie z art. 19 a. Ustawy, odmowa i wydawanie warunków technicznych.
Wykładowca: dr Łukasz Szydełko, dr Elżbieta Jędruszczak.
• Studia Podyplomowe MBA.

2. Odpady i osady:
Wykładowca: Anna Panek-Kisała.
• Problemy w osiągnięciu poziomów recyklingu, komunalne osady ściekowe, wymogi w zakresie magazynowani i przekazywania odpadów – etykieta odpadu niebezpiecznego. BDO poziomy odzysku, osady z przydomowych oczyszczalni, aktualne i planowane zmiany.
Wykładowca: prof. Krzysztof Chmielowski.
• Problem zarządzania nieczystościami ciekłymi w gminach.
Wykładowca: Iwona Znamirowska.
• Pracownicze Plany Kapitałowe.

3. Prezentacja multimedialna oraz prezentacja na stoiskach producentów materiałów i urządzeń komunalnych.

Na stoiskach zaprezentowały się firmy:
1. MWM Omega
2. JAFAR S. A.
3. S WATER
4. POLTRAF Sp. z o. o.
5. HYDRO-PARTNER
6. Piotr BUD
7. ZŁOTE RUNO
8. JARS
9. Kancelaria Adwokacka Mielech Adwokaci i Radcowie Prawni
10. SEEN Technologie
11. KANSTRUP
12. PROFECO
13. P.I. ETO-BRES
14. EKOCEL
15. Las i Ogród
16. EURO EKO Mielec

Dziękując wszystkim uczestnikom za spotkanie zapraszam na kolejne letnie.


Za Zarząd Stowarzyszenia
Andrzej Byrwa