^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Aktualności

Aktualności

 

Program szkolenia: Bystre 13, 14 czerwca 2019 r.
I Dzień 13.06.2019 r. (czwartek)

• Do 10:00 – Zakwaterowanie uczestników spotkania.
• 10:00 – 10:30 – Powitanie uczestników.
• 10:30 – 11.00 – PZP – kwalifikowany podpis elektroniczny – elektronizacja zamówień publicznych - Jakub Malik
• 11.00 – 11:15 – Złote Runo – Systemy Pcorr i Permanet – najnowocześniejsze do lokalizacji wycieków i ograniczania strat wody – Adam Włodarczyk.
• 11:15 – 11:30 – Czerniccy Sp. z o. o. – ubezpieczenie związane ze szkodami w środowisku, ubezpieczenie OC Członków Władz Spółki, pozostałe ubezpieczenia dla Zakładów Komunalnych – Dyrektor Marek Czernicki.
• 11.30 – 12:30 – Kolejne „Rewolucje Śmieciowe” projekt nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach – dr Jędrzej Bujny.

• 12:30 – 12:45 – Prezentacja Firmy AERZEN – Dmuchawy i systemy napowietrzania – Mariusz Winiarz.
• 12:45 – 13:00 – Prezentacja BGK – Pani Dyrektor Beata Rapa.
• 13:00 – 13:15 - Prezentacja Firmy WATRA – kaseta straży pożarnej, innowacyjne rozwiązania dostępu do budynku – Tomasz Sttotka.
• 13:15 – 13:30 -– Prezentacja KINGSPAN – Lokalne oczyszczalnie ścieków na tereny o zabudowie rozproszonej na przykładzie technologii obrotowych złóż biologicznych – Krzysztof Falkowski.
• 13:30 – 15:00 – Prawo Wodne – Skrócenie okresu obowiązywania taryf dla wody i ścieków w 2019 i 2010 roku oraz obowiązki gmin i przedsiębiorstw komunalnych w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Roboty powierzone – podstawy prawne, dopłaty do wyniku poniesionych kosztów - SiD Grzegorz Gałabuda.
• 15:00 – 16:00 – Obiad
• 16:00 – 19:00 – czas wolny, zawody sportowe – o puchar Zarządu Stowarzyszenia -, piłka nożna, strzelanie do tarczy.
• 19.00 – Kolacja przy muzyce

II Dzień 14.06.2019 r. (piątek)

• Do – 10:00 – Śniadanie
• 10:00 – 11:30 –Kontrola Przedsiębiorstwa Wod-Kan u odbiorcy usług i innych osób – podstawy wejścia w teren – INFRASTRUKTURA – dr Henryk Palarz.
• 11:30 – 11:45 – Zarządzanie i optymalizacja pracy sieci Wod-Kan w XXI wieku – DHI
• 11:45 – 12:00 – Bateryjny monitoring sieci wod-kan – PM Ecology.
• 12:00 – 13:00 - Osady – bezinwestycyjna optymalizacja pracy obiektów związanych z zagospodarowaniem osadów – Wojciech Lorenc
• 13:00 – 14:00 – Obiad
• Po 14:.00 – Wyjazd powrotny

 

(organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w kolejności programu)

 

 
Terminy Konferencji na 2019 r. 

1. letnie 13, 14 czerwiec 2019 r. -  Bystre

2. 18,19,20 wrzesień 2019 r. - Lwów

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sprawozdawcze 16 kwietnia 2019 r. - Boguchwała
Informuję, że na wyjazd do Lwowa potrzebne są paszporty 
Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg