^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Aktualności

Aktualności

logo2

Przeworsk 2021-04-08

Prezesi, Kierownicy Dyrektorzy Zakładów Komunalnych
i Spółek 
Inspektorzy Gmin

 

            Zarząd Stowarzyszenia pn: „ Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego” organizuje szkolenie z zakresu:

„PRZYJMOWANIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH”

Wykładowca: Grzegorz Gałabuda SiD Szkolenia i Doradztwo:

Ekonomista, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kwalifikacje: Finanse Przedsiębiorstw Komunalnych i Gmin, Zarządzanie Projektami, Doradztwo w Zakresie Systemów Organizacji Usług Komunalnych oraz Restrukturyzacji i Prywatyzacji Podmiotów Gospodarczych Sektora Komunalnego. Biegły w sprawach Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków powołany przez UOKiK oraz Sąd OKiK.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I odprowadzania ścieków.”

Wykładowca: dr Jędrzej Bujny Partner w SMM Legal:

Doktor Nauk Prawnych, Specjalista z zakresu Prawa Gospodarki Komunalnej i Prawa Samorządowego.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Suszyckich 9.                                              
Rozpoczęcie godz. 10:00.  

Program szkolenia i formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

 Kartę zgłoszenia należy przesłać do siedziby Stowarzyszenia.

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

                                                                                                                           Za Zarząd

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                     Andrzej Byrwa

Formularz szkolenia ...

Program Szkolenia Boguchwała REGULAMINY ...


1. Szkolenie w Boguchwale 29.04.2021 r. REGULAMINY dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze - Boguchwała 27.05 2021 r. godz. 13.
3. Konferencja Letnia - Bystre 17, 18 czerwca 2021 r.

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg