^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Aktualności

Aktualności

logo2

                        Program Konferencji:

SOLINA REWITA 27, 28 czerwca 2024 r.

I         Dzień 27.06.2024 r. (czwartek)

 • Do 10:00 – Zakwaterowanie uczestników
 • 10:00 – 10:30 - Rozpoczęcie - Powitanie uczestników, Prezes Konwentu, Wójt Gminy Solina
 • 10:30 – 10:45 – Prezentacja Firm – QUANTAENERGY – „Fotowoltaika w abonamencie - oszczędności i ekologia bez wkładu własnego”.
 • 10:45 – 12:30 – Wykłady – Grzegorz Gałabuda: PANEL: Wody opadowe i roztopowe:
 • Aspekty prawne i ekonomiczne.
 • Aktualne przepisy,
 • Powierzenie zadań w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej; model administracyjno-prawny, model cywilistyczny,
 • Opłaty za usługi wodne,
 • Ustalenie opłat za usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
 • Wpływ czynników techniczno-ekonomicznych na kalkulację opłat.
 • 12:30 – 12:45 – Prezentacja Firm – HSB Stella Sp. z o. o. Asenata Sacha Narzędzia ITRON do wypełniania zapisów Dyrektywy 2020/2184 – nowe, cyfrowe obowiązki Gmin w zakresie dostaw wody przeznaczonej do spożycia”.
 • 12:45 – 13:15 – Wykłady – Jędrzej Bujny: „Roszczenia spółek komunalnych przeciwko PGW Wody Polskie”
 • Koncepcja zmian uprawnień Regulatora,
 • Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • 13:15 – 13:30 Prezentacja Firm – HAWLE – Marcin Bartkowiak – „Gutermann – nowoczesne urządzenia do wykrywania wycieków”.
 • 13:30 – 13:45 – Prezentacja Firm – XYLEM – Hubert Czapka – „Innowacyjne i energooszczędne rozwiązania aplikacyjne dla sektora komunalnego”.
 • 13:45 –14:30 – Wykłady – Kancelaria Adwokacka Tomasz Mielech – „Cyberbezpieczeństwo”
 • Zmiany filozofii bezpieczeństwa w UE – Cyberodporność w praktyce,
 • Przegląd założeń dyrektywy NIS2,
 • Szybki przegląd założeń ustawy o zmianie ustawy w krajowym systemie cyberbezpieczęństwa oraz niektórych innych ustaw,
 • Samoocena podlegania pod NIS2 – dlaczego będzie trudniej niż RODO,
 • Wdrażać czy nie wdrażać? Zbiór rekomendacji dla zarządów spółek oraz kierowników podmiotów publicznych,
 • 14:30 – 14:45POLSKI Wiatr –Ryszard Seklecki – „Transformacja energetyczna”.
 • 14:30 – 15:00 – AGH – prof. Krzysztof Chmielowski – „Osiągnięcie samowystarczalności energetycznej zbiorczych oczyszczalni ścieków”
 • 15:00 – 16:00 – Obiad.
 • 16:00 – 20:00Czas wolny – basen, sauna, jacuzzi, kręgle. Dla chętnych przejazd statkiem po jeziorze solińskim lub Gondolą.
 • 20:00 – 2:00 – Kolacja Integracyjna

 

II        Dzień 28.06.2024 r. (piątek)

 • 8:00 – 10:00 – Śniadanie.
 • 10:00 – 10:15 - Wykłady – PFRON – Renata Pich – „Skuteczna redukcja kar na PFRON w branży komunalnej”.
 • 10:15 – 10:45 – BIOSYSTEM – Zygmunt Ochał – „System kaucyjny Zwrotka”.
 • 10:45 – 11:00 – Jakub Malik – „Dyrektywy wodno-ściekowe UE”
 • Panel Dyskusyjny z udziałem Członków Stowarzyszenia 
 • wymiana doświadczeń dotyczących możliwości realizacji obowiązku recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych na 2023 r.
 • 0d 13:00 – obiad.
 • Po 13:00 – Wyjazd powrotny.

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w kolejności programu 

 

Za Zarząd

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                      Andrzej Byrwa

 

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg