^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Aktualności

Aktualności

Przeworsk  2019-01-15

Zakłady Komunalne, Przedsiębiorstwa, Spółki Komunalne,  Gminy

            Zarząd Stowarzyszenia pn: „ Konwent  Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego” organizuje kolejną XXX konferencję z zakresu działalności  Gospodarki Komunalnej.

Tematy szkolenia:

I.   Wodociągi:

 1. Prawo wodne:
  1. kolejna nowelizacja prawa wodnego – jakie zmiany?
  2. Opłaty za usługi wodne po nowelizacji prawa wodnego – czy wzrosną koszty z tytułu opłaty zmiennej.
  3. Ustawowy obowiązek składania przez podmioty korzystające z usług wodnych oświadczeń w sprawie opłaty zmiennej.
  4. Stawki jednostkowe opłat zmiennych za usługi wodne. Cel na jaki pobierają odbiorcy usług świadczonych przez przedsiębiorstwa ma znaczenie dla wymiaru wysokości opłat.
  5. Wzory oświadczeń dotyczących usług wodnych składane do Wód Polskich wraz z komentarzem.
  6. Interpretacja Wód Polskich w zakresie celów korzystania z wód na potrzeby wymiaru opłaty zmiennej
  7. Wpływ nowelizacji Prawa Wodnego na taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  8. Postępowanie w sprawie skrócenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i zatwierdzanie nowych taryf.

II. Ustawa o Akcyzie:

        1. Umowy na energię elektryczną – Dz. U. 2018 r. poz. 2538.

      III. Odpady:

 1. Nowa Ustawa „Śmieciowa” - Problemy związane z utylizacją odpadów - RIPOK Centralny.

IV. Konsultacje z Panem Grzegorzem Gałabudą i dr Jędrzejem Bujnym.

V. Prezentacja multimedialna oraz prezentacja na stoiskach producentów materiałów  i urządzeń komunalnych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 14, 15 lutego 2019 r. (czwartek, piątek) w  Polańczyku, gm. Solina.  Rozpoczęcie o godz. 10ᴼᴼ w dniu  14 lutego  2019 r. w  Ośrodku Szkoleniowym „ATRIUM”, ul. Zdrojowa 28.

            Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 600 zł. od osoby.

Kartę uczestnictwa należy wysłać na adres siedziby do dnia 1 lutego 2018 r. e-mailem, pocztą lub zgłosić telefonicznie: 691 912 434 lub 16 648 83 20.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO  UDZIAŁU W SZKOLENIU

                                                                                                                           Za Zarząd

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                     
Andrzej Byrwa 
 
 

 
Terminy Konferencji na 2019 r. 

1. zimowe 14, 15 luty 2019 r. - Polańczyk

2. letnie 13, 14 czerwiec 2019 r. -  Bystre

3. 18,19,20 wrzesień 2019 r. - Lwów

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sprawozdawcze 16 kwietnia 2019 r. - Boguchwała
Informuję, że na wyjazd do Lwowa potrzebne są paszporty 
Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg