^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Aktualności

Aktualności

logo2

Szanowni Państwo

 

Niniejszym informuję, że wprowadzamy spotkania i szkolenia:

  1. 19 czerwca 2020 r. - Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze. PODR Boguchwała.
  2. 4 września 2020 r. – Zmiana Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  3. 17-18 września – Konferencja w Bystrem.

                                                                          w imieniu Zarządu

                                                                           Prezes Zarządu A. Byrwa

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg