^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Aktualności

Aktualności

                                                                                                                             Przeworsk 2018-06-18

 

 

Prezesi, Kierownicy Księgowe/i Zakładów Komunalnych i Spółek

 

 

            Zarząd Stowarzyszenia pn: „ Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego” organizuje szkolenie z zakresu „Metody analizy i oceny ryzyka w funkcjonowaniu systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz Plany Bezpieczeństwa Wodnego”.

Wykładowcy Politechniki Rzeszowskiej: prof. PRz. Barbara Tchórzewska-Cieślak, dr Krzysztof Boryczko, mgr inż. Dawid Szpak.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) w Budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Suszyckich 33. Parking – Rynek Miejski w Boguchwale. Rozpoczęcie godz. 9:00.  

 

Program Szkolenia:

28 czerwca 2018 r. (czwartek)

8:00 – 9:00 - Rejestracja (barek kawowy)

9:00 - Rozpoczęcie

9:00 – 15:00 – Wykład

Wprowadzenie – prof. dr hab. Inż. Janusz Rak

Część 1 – dr hab. Inz. Barbara Tchórzewska-Cieślak

  • Ryzyko jako miara utraty bezpieczeństwa infrastruktury komunalnej
  • Metody analizy i oceny ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem metod matrycowych
  • Podstawy zarządzania ryzykiem w firmie wodociągowej

Część 2 – dr inż. Krzysztof Boryczko

  • Ryzyko w nowej ustawie Prawo Wodne, oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • Metody jakościowo-ilościowe analizy i oceny ryzyka wykorzystaniwm drzew logicznych
  • Oceny dywersyfikacji dostawy wody

Część 3 – mgr inż. Dawid Szpak

  • Plany bezpieczeństwa Wodnego – wytyczne WHO, podstawy metodyczne
  • Przykład Planu Bezpieczeństwa Wodnego dla przedsiębiorstwa wodociągowego

Część 4 - Podsumowanie, pytania, dyskusja

W trakcie wykładów przerwa kawowa oraz obiad o godz. 15:00 .

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać do siedziby Stowarzyszenia - karta zgłoszenia ...

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Za Zarząd
Prezes Zarządu
Andrzej Byrwa

                                                                                              


• Harmonogram szkoleń na 2018 r.
1. 11 maja szkolenie z RODO - Boguchwała.

2. Szkolenie zimowe: 8, 9 luty – Polańczyk

3. Szkolenie letnie: 14, 15 czerwca – Bysre
4. Szkolenie jesienne: „Jubileusz 10-lecia” - 20, 21 września – Rymanów

• Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia sprawozdawczo – wyborcze: 29 maja - Boguchwała

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg