^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Cele i założenia

Cele i założenia

Cel założenia Konwentu

  1. Wymiana doświadczeń w organizacji i prowadzeniu Zakładów Komunalnych
  2. Bieżąca pomoc sąsiedzka w dążeniu do możliwie jak najlepszego osiągnięcia standardu w prowadzeniu i zarządzaniu Zakładem
  3. Bezpośrednie nawiązywanie kontaktów pomiędzy zarządzającymi
  4. Wspólne rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem Zakładów Komunalnych
  5. Organizowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji i poszerzania stanu wiedzy - nowinki branżowe
  6. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w stosowanych technologiach, podczas eksploatacji urządzeń stosowanych przez Zakłady
  7. Zapoznanie się ze stanem Gospodarki Komunalnej w poszczególnych powiatach i gminach woj. Podkarpackiego i sąsiednich województw
  8. Nawiązanie do otwartej współpracy pomiędzy Zakładami
  9. Spotkania integracyjne
Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg