^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Władze

Władze

Władze Stowarzyszenia


Prezes Zarządu Konwentu - Andrzej Byrwa
Z-ca Prezesa Zarządu - Marian Żmuda
Członek Zarządu - Marek Winiarski
Członek Zarządu - Bogdan Żybura
Członek Zarządu - Waldemar Mach
Członek Zarządu - Dariusz Procki
Członek Zarządu - Jacek Nowak

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Mariusz Noga
Członek Komisji - Eugeniusz Gancarczyk
Członek Komisji - Damian Rygiel

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg