^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

PROJEKT

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

w sprawie wzajemnego powierzenia przez gminę XXX i miasto XXX zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 10 ust. l i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. …) w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. …) oraz uchwał:

więcej ...

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg