^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkolenie Jesienne Jubileuszowe Rymanów Zdrój 2018 r.

     W dniach 20, 21 września 2018 r. w Rymanowie Zdroju odbyło się kolejna XXIX Konferencja połączona z Jubileuszem X-lecia działalności Stowarzyszenia pn: "Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego". W spotkaniu uczestniczyło 190 osób z Zakładów Komunalnych i Firm związanych z działalnością Komunalną oraz zaproszeni goście. Patronat  Medialny objęło Wydawnictwo Seidel- Przywecki - Forum Eksploatatora i Wydawnictwo Wodociągi Kanalizacja ABRYS Sp. z o. o. Poznań oraz TVP Gorlice. Patronat Honorowy sprawowali Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

więcej ...

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg