^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

XXX Konferencja Stowarzyszenia pn: "Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego"

 

W dniach 14, 15 lutego 2019 r. w Polańczyku odbyła się kolejna XXX Konferencja Stowarzyszenia pn: "Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego". spotkaniu uczestniczyło 150 osób z Zakładów Komunalnych i Firm związanych z działalnością Komunalną oraz zaproszeni goście. Patronat Medialny objęło TV Gorlice.

Program konferencji obejmował tematy:

I.   Wodociągi:

  • Prawo wodne:
  1. kolejna nowelizacja prawa wodnego – jakie zmiany?
  2. Opłaty za usługi wodne po nowelizacji prawa wodnego – czy wzrosną koszty z tytułu opłaty zmiennej.
  3. Ustawowy obowiązek składania przez podmioty korzystające z usług wodnych oświadczeń w sprawie opłaty zmiennej.
  4. Stawki jednostkowe opłat zmiennych za usługi wodne. Cel na jaki pobierają odbiorcy usług świadczonych przez przedsiębiorstwa ma znaczenie dla wymiaru wysokości opłat.
  5. Wzory oświadczeń dotyczących usług wodnych składane do Wód Polskich wraz z komentarzem.
  6. Interpretacja Wód Polskich w zakresie celów korzystania z wód na potrzeby wymiaru opłaty zmiennej
  7. Wpływ nowelizacji Prawa Wodnego na taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  8. Postępowanie w sprawie skrócenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i zatwierdzanie nowych taryf.

 

II. Ustawa o Akcyzie:

       1. Umowy na energię elektryczną – Dz. U. 2018 r. poz. 2538.

     III. Odpady:

  1. 1.Nowa Ustawa „Śmieciowa” - Problemy związane z utylizacją odpadów - RIPOK Centralny.

Wykłady przeprowadzili: Pan Grzegorz Gałabuda, dr Jędrzej Bujny oraz Hanna Marliere.


Na stoiskach zaprezentowały się firmy:

1. P.I. ETOB RES Sp. z o. o.- ul. Hofmanowej 21, 35-016 Rzeszów..
2. MUEHSAM Rozwiązania dla przemysłu Sp. J. – Zagnańska 149 c, 25-563 Kielce
3. SGS Polska Sp. z o. o.- Pszczyna, O/Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
4. JARS Sp. z o. o. - Biuro Handlowe w Leżajsku, Stare Miasto 511, 37-300 Leżajsk
5. HSB s.c. - ul. Fabryczna 5, 43-100 Tychy
6. F.H. U, NOVUM Ireneusz Jakubowski - 36-046 Zgłobień 510
7. SANIT Sp. z o. o. - ul. Rybnicka 175, 44-100 Gliwice
8. HYDRO PARTNER Sp. z o. o. - ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno
9. Biuro Usług Prawno-Audytorskich – ul. Grodzisko 3/10 a, 36-060 Rzeszów
10. AVK ARMADAN Sp. z o. o.- ul. Jakubowska 1, 62-045 Pniewy
11. SEJCOM Sp. z o. o. – ul. J. Pawła II 214, 05-077 Warszawa
12. DEC FLOWER - ul. Bielskiego 56/28, 37-700 Przemyśl
13. UNISOFT Sp. z o. o. - O/Kraków, ul. Berberysowa 18, 30-233 Kraków
14. TERRA MOTA – ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice.
15. PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o. o. - ul. J. Czochralskiego 4, 61-248 Poznań
16. GRUNFOS Pompy Sp. z o. o. – ul. Klonowa 23, 62-081 Przeźmierowo.
17. DIEHL Matering Sp. z o. o. – ul. Cieszyńska 1 A, Bażanowice, 43-440 Goleszów.
18. NEWKOM EKO Sp. z o. o. – Leżachów 147, 37-530 Sieniawa.
19. PRONAR Sp. z o. o. – ul. Mickiewicza 101 a, 17-210 Narew.
20. ZŁOTE RUNO Sp. z o. o. - ul. Hoża 57 lok. 15, 00-681 Warszawa.
21. MUEHSAM – ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce.
22. SIPEKO Sp. z o. o. – Makowisko 162, 37-500 Jarosław.
23. PIPE CONTROL Łukasz Lis – Gorliczyna 675, 37-200 Przeworsk.
24. GWE POL – BUD Sp. z o. o., - ul Demokratyczna 89/93, 93-430 Łódź
25. ZPiDUW „AQUACLEAR” - ul. K. Jadwigi 24, 67-100 Nowa Sól
26. ABB - Sp. z o. o., ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice.
27. PRONAR - Sp. z o. o. Mickiewicza 101 a, 17-210 Narew
28. AIUT Sp. z o. o. – ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice..
29. ESRI Polska Sp. z o.o. - ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
30. LIFTON Polska Sp. J. - ul. Knurowska 16, 41-800 Zabrze
31. MIKROBIOTECH - ul. Brzezińska 19 d, 03-075 Warszawa
32. PROFEKO Sp. z o. o. - ul. K. Karauza 36, Radom
33. EWE Armatura - Polska Sp. z o. o. - ul. Partynicka 15, 53-031 Wrocław

 

                   Dziękując wszystkim uczestnikom spotkania zapraszam na kolejne letnie.

Materiały szkoleniowe:

1. Nowelizacja Prawa wodnego w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo wodne ...

2. OPŁATY ZA USŁUGI WODNE i inne zmiany wynikające z nowego Prawa wodnego oraz nowelizacji z 20.07.2018 ...

 

Zarząd Stowarzyszenia
Andrzej Byrwa

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg