^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkolenie 10 lipca 2019 r. Boguchwała.

     W dniu 10 lipca 2019 r. w PODR w Boguchwale odbyło się szkolenie poświęcone Nowelizacji Prawa Wodnego. Wykładowca Grzegorz Gałabuda Szkolenia i Doradztwo z Warszawy: Ekonomista, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kwalifikacje: Finanse Przedsiębiorstw i Gmin, Zarządzanie Projektami, Doradztwo w zakresie Systemów Organizacji Usług Komunalnych oraz Restrukturyzacji i prywatyzacji Podmiotów Gospodarczych Sektora Komunalnego. Biegły w sprawach Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków powołany przez UIKiK oraz Sąd OKiK. Udział wzięło 50 osób z Zakładów Komunalnych i Spółek Komunalnych oraz Urzędów Gmin.
Program:

1. Nowelizacja Prawa Wodnego:

• instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
• oświadczenia o ilości pobranej wody i odprowadzanych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych do potrzeb ustalania opłat za usługi wodne,
• kryteria i konsekwencje wskazywania celów na jakie pobierana jest woda,
• najczęstsze problemy i konsekwencje złożenia wadliwego oświadczenia,
• procedury reklamacyjne,
• orzecznictwo sądowe

2. Opłaty za usługi wodne:• opłaty stałe i opłaty zmienne,

• opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
• opłaty za wprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych,
• opłaty za zmniejszenie retencji.

 3. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:• pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,

• treść oświadczenia o ilości odprowadzanych wód,
• obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne,
• konsekwencje nie złożenia oświadczenia o ilości odprowadzanych wód,
• orzecznictwo sądowe.

4. Podsumowanie, pytania, dyskusja, konsultacje indywidualne:

 

Tematy omawiane na szkoleniu:

a. Wody opadowe i roztopowe ...

b. I GSK 410/19 - Wyrok ...

c. Interpretacja_zasady naliczania oplat za uslugi wodne ...

d. II SA/Gd 297/18 - Wyrok ...

e. Informacja DRZGW ...

 

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg