^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkolenie 20 września 2019 r. Boguchwała

    W dniu 20 września 2019 r. w PODR w Boguchwale odbyło się szkolenie poświęcone Nowelizacji Ustawy o Odpadach. Wykładowca: Anna Panek-Kisała - specjalista w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Posiada bogate doświadczenie dotyczące zarówno przeprowadzania kontroli instalacji, wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych. Wykładowca: Jędrzej Bujny Partner w SMM Legal - Doktor Nauk Prawnych, Specjalista z zakresu Prawa Gospodarki Komunalnej i Prawa Samorządowego.

Udział wzięło 40 osób z Zakładów Komunalnych i Spółek Komunalnych oraz Urzędów Gmin.
PROGRAM
I. Zmiany zasad odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych po nowelizacji przepisów prawnych.

1. Zniesienie regionów gospodarki odpadami komunalnymi
2. Jakie instalacje RIPOK mogą uzyskać status instalacji komunalnej
3. Obowiązki transportującego odpady, w tym odpady niebezpieczne
- znakowanie pojazdów
- niezbędne dokumenty przewozowe
- dokumenty obsługi pojazdów
4. Nowe rodzaje odpadów zbierane w PSZOK
5. Nowe zasady rozliczania odbierającego odpady (za Mg odebranych odpadów)
6. Możliwości realizacji nowych obowiązków recyklingu odpadów komunalnych
7. Na co zwracać uwagę przy analizie SIWZ i projektu umowy
- wymagane dane w umowie na odbieranie odpadów
8. Zakres wpisu do rejestru Marszałka
9. Prowadzenie ewidencji odpadów
- nowy zakres danych od 2020 r.
- zasady prowadzenia ewidencji odpadów komunalnych
10. Ograniczenia w przekazywaniu odpadów do instalacji termicznego przetwarzania odpadów.
11.Sankcje administracyjne i finansowe
II. Podsumowanie, pytania, dyskusja, konsultacje indywidualne:

 

Tematy poruszane na szkoleniu:

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH po zmianach prawnych wprowadzonych w 2019r. ...

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg