^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Prowadzenie ewidencji odpadów przy użyciu bazy gospodarki odpadami BDO

W dniu 3 stycznia 2020 r. w PODR w Boguchwale odbyło się szkolenie poświęcone prowadzeniu ewidencji odpadów przy użyciu bazy gospodarki odpadami BDO

Wykładowca: Anna Panek-Kisała - specjalista w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Posiada bogate doświadczenie dotyczące zarówno przeprowadzania kontroli instalacji, wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.
W szkoleniu udział wzięło 70 osób z Zakładów Komunalnych i Spółek Komunalnych oraz Urzędów Gmin.
I. Prowadzenie ewidencji odpadów przy użyciu bazy gospodarki odpadami BDO:

1. Zasady wpisu do rejestru BDO (kto musi być wpisany).
2. Logowanie do bazy BDO.
3. Prowadzenie kart ewidencji i kart przekazania w systemie elektronicznym.
4. Sposób przekazywania odpadów oraz zasady potwierdzania transportu i przyjęcia odpadów.
5. Sankcje z tytułu braku wpisu do rejestru BDO.
6. Stacje przeładunkowe:
• zasady funkcjonowania,
• niezbędne decyzje,
• ewidencje.
7. Nowe terminy magazynowania odpadów.
8. Zmiana zasad przekazywania odpowiedzialności za odpady niebezpieczne.
9. Sankcje w gospodarce odpadami.

II. Podsumowanie, pytania, dyskusja, konsultacje indywidualne.

 

Materiały szkoleniowe - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ...

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg