^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkolenie poświęcone Nowelizacji Podatku Dochodowego

W dniu 4 lutego 2020 r. w PODR w Boguchwale odbyło się szkolenie poświęcone Nowelizacji Podatku Dochodowego.

Wykładowca: Grzegorz Szachowicz - Doradca podatkowy w Kancelarii Martini i Wspólnicy z ponad 13-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradztwa podatkowego. Grzegorz był poprzednio związany z PwC, Wierzbowski Eversheds oraz Kancelarią Ożóg Tomczykowski, w której pełnił funkcje Menadżera w Zespole Podatku dochodowego od osób prawnych oraz Planowania Podatkowego. Brał udział w licznych przeglądach podatkowych typu due diligence oraz  projektach obejmujących opracowywanie podatkowo efektywnych struktur nabycia i finansowania inwestycji. Uczestniczył także w projektach dotyczących planowania podatkowego dla osób fizycznych, jak również wewnątrz pojedynczych jednostek oraz w ramach grup kapitałowych. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podatkowej klientów z różnych sektorów w sprawach związanych z ich bieżącą działalnością gospodarczą.  Grzegorz  doradzał  w zakresie podatkowych konsekwencji przeprowadzenia projektów inwestycyjnych w Polsce w ramach transakcji połączeń prawnych oraz akwizycji, jak również w zakresie opracowania efektywnych struktur kapitałowych. Był zaangażowany w przeglądy podatkowe typu due diligence oraz przeprowadzenie projektów restrukturyzacyjnych dla klientów działających w różnych sektorach gospodarki, jak również dla inwestorów finansowych typu Private Equity. Grzegorz jest licencjonowanym doradcą podatkowym oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W szkoleniu udział wzięło 30 osób z Zakładów Komunalnych i Spółek Komunalnych oraz Urzędów Gmin.

Program obejmował:

  1. Podatek Dochodowy od osób prawnych  (CIT):

a.      Rozliczanie strat podatkowych od 2019 r.

b.      Zmiany w zakresie podatku u źródła – certyfikat rezydencji

c.       Zmiany w sposobie rozliczania na samochody osobowe

d.      Zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości komercyjnych od 2019 r.

e.      Preferencyjna stawka CIT od 2019 r.

f.        Biała lista podatników – regulacje w zakresie ustawy o CIT

g.      Mechanizm podzielonych płatności (split pagment) – regulacje w zakresie Ustawy o CIT

h.      Zatory płatnicze – regulacje w zakresie Ustawy o CIT.

  1. Regulacje w zakresie schematów podatkowych (MDR):

a.      Kontekst prawno-biznesowy wprowadzonych regulacji

b.      Cele wprowadzonych regulacji

c.       Schemat podatkowy – jak kwalifikować

d.      Obowiązki formalne

e.      Sankcje

f.        Aktualny ststus wykonywania tych przepisów

  1. Inne:

a.       Zmiana w opodatkowaniu pożyczek od 2019 r.

b.      Mniejszy PIT

c.       Aktualizacja definicji „Małego Podatnika”

d.      Indywidualny rachunek podatkowy

e.      Planowane zmiany w KKS

  1. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

 

Zmiany w zakresie podatków dochodowych oraz innych podatków ...

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg