^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

XXXIV Konferencja Stowarzyszenia w Bystrem

W dniach 25, 26 czerwca 2020 r. w Bystrem odbyła się kolejna XXXIV Konferencja Stowarzyszenia pn: "Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego". spotkaniu uczestniczyło 80 osób z Zakładów Komunalnych i Firm związanych z działalnością Komunalną oraz zaproszeni goście.

Program konferencji obejmował tematy:
1. Wodociągi:
Wykładowca: Grzegorz Gałabuda.
• Zmiana zasad określania warunków przyłączenia do sieci wod-kan.
• Zmiany istotne dla sektora wod-kan w świetle przepisów prawa budowlanego z dnia 23-02-2020 r.
• Zmiana Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci po zmianach. Warunki przyłączenia, aktualizacja, zmiana, ważność wydanych warunków przyłączenia.
2. Dopuszczalności odmowy wydania warunków przyłączenia. Funkcje regulacyjne Dyrektora RZGW w sprawach dotyczących warunków.
3. Budowa przyłączy na podstawie planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, określającego usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
4. Budowa przyłączy w trybie art. 29 a Prawa Budowlanego po nowelizacji.
5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
6. Samowola budowlana- możliwość umorzenia opłat legalizacyjnych w całości lub części.
7. Zakaz pobierania opłat za warunki i inne czynności przedsiębiorstwa wod-kan.
8. Kary za przekroczenie terminów ustawowych wydania warunków.
9. Czy jest potrzeba zmiany regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2. Odpady:
Wykładowca: Anna Panek-Kisała.
• Przegląd niektórych zasad i obowiązków w gospodarowaniu odpadami komunalnymi i innymi niż komunalne.
1. Obliczanie i weryfikacja poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wg Decyzji UE 2019/1004.
2. Nowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów, w szczególności palnych.
3. Realizacja zapisów umowy na odbiór i zbieranie odpadów komunalnych – przykładowe omówienie niektórych zapisów SIWZ i umowy.
4. Nowe przetargi.
Wykładowca: dr Jędrzej Bujny
• dostosowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi do zmian w prawie – obowiązki samorządu i przedsiębiorców.


Na stoiskach zaprezentowały się firmy:
1. DEC FLOWER - ul. Bielskiego 56/28, 37-700 Przemyśl
2. NEWKOM EKO Sp. z o. o. – Leżachów 147, 37-530 Sieniawa.
3. ZŁOTE RUNO Sp. z o. o. - ul. Hoża 57 lok. 15, 00-681 Warszawa.
4. PIPE CONTROL Łukasz Lis – Gorliczyna 675, 37-200 Przeworsk.
5. MWM Omega Tomasz Janowski, ul. Św. Prokopa 29, 32-851 Jadowniki
6. SEEN Technologie Sp. z o. o. – ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa
7. EUROTERM TGS Sp. z o. o. – S. Batorego 4, 37-700 Przemyśl
8. PRODEKO Ełk Sp. z o.o. ul. Strefowa 9, 19-300 Ełk
9. MC-BAUCHEMIE Sp. z o. o. ul. Prądzyńskiego 20,63-000 Środa Wielkopolska
10. TECH-EKSPERT POŁUDNIE ul. W. Grabskiego 14, 37-450 Stalowa Wola
11. JAFAR S. A. ul. Kadyiego, 38- 200 Jasło
12. GP TRUCK TRADING s.c.- ul. Sokołowska 61 B, 05-806 Sokołów

Dziękując wszystkim uczestnikom za spotkanie zapraszam na kolejne jesienne.


Za Zarząd Stowarzyszenia
Andrzej Byrwa

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg