^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

XLI Konferencja Stowarzyszenia w Solinie1

W dniach 9, 10 czerwca 2022 r. w Solinie w Ośrodku REWITA odbyła się kolejna XLI Konferencja Stowarzyszenia pn.: "Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego". spotkaniu uczestniczyło 140 osób z Zakładów Komunalnych i Firm związanych z działalnością Komunalną oraz zaproszeni goście.

Patronatem Medialnym Konferencję objęła TV Gorlice.

Program konferencji letniej obejmował tematy:

1.Wodociągi:

Wykładowca: Grzegorz Gałabuda i dr Jędrzej Bujny

2.Wnioski o skrócenie taryf, projekt nowelizacji przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – zmiany w procedurze zatwierdzania wieloletnich planów i modernizacji. Dotychczasowe doświadczenia z postępowaniem przed Wodami Polskimi. Ochrona sygnalistów w przedsiębiorstwach komunalnych.

3.Wykładowca: dr Dawid Szpak

  • Plan bezpieczeństwa wodnego.
  • 4.Wykładowca: dr Henryk Palarz:
  • Nielegalne odprowadzanie ścieków w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (czy typowane jako nielegalne przestępstwa z art. 28 w zw. z art. 9 u.z.zw.) dochodzenie roszczeń cywilnych: ugoda, pozew, wysokość odszkodowania, przedawnienie.
  • Nielegalny pobór wody stanowiący w konsekwencji nielegalne odprowadzanie ścieków.
  • 5.Odpady:

Wykładowca: Anna Panek-Kisała i Beata Fotyga:

  • Wpływ nowych przepisów z zakresu odpadów na funkcjonowanie Zakładów odbierających

i przetwarzających odpady komunalne.

  • Sposoby realizacji obowiązków recyklingu odpadów komunalnych.
  • 6.Elekromobolność – Kancelaria Adwokacka – Tomasz Mielech. Prowadzący Iwo Kościelniak. Nowelizacja Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – nowy problem dla wykonawców realizujących zbiórki i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
  • 7.Prezentacja multimedialna oraz prezentacja na stoiskach producentów materiałów i urządzeń komunalnych.


Na stoiskach zaprezentowały się firmy wraz z prelekcją:
             

1.SGS S.A. - Pszczyna O/ Wierzawice

2.POLTRAF Sp. z o. o. - Gdańsk

3.ZŁOTE RUNO Sp. z o. o. - Warszawa

4.P.I. ETOB-RES Sp. z o. o. - Rzeszów

5.TECH-EKSPERT Południe - Stalowa Wola

6.AKWA Sp. z o. o. - Gniezno

7.MUEHSAM Rozwiązania dla Przemysłu Sp. j. - Kielce

8.EUROTERM TGS Sp. z o. o. - Przemyśl

9.F.H.U. NOVUM - Zgłobień

10.INSTBUD Kowalczyk s.c. - Kraków

11.HYDRO-VACUUM S.A. - Grudziądz

12.HYDRO PARTNER S.A. - Leszno

13.EURO-EKO Media - Mielec

                  

Dziękując wszystkim uczestnikom za spotkanie zapraszam na kolejne jesienne wyjazdowe do wodociągów czeskich oraz później kolejne jesienne w Klimkówce.

Za Zarząd Stowarzyszenia

                 Andrzej Byrwa

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg