^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkolenie poświęcone nowemu Prawu Wodnemu

     W dniu 13 października 2017 r. w PODR w Boguchwale odbyło się szkolenie poświęcone nowemu Prawu Wodnemu. Wykładowca Pan Grzegorz Gałabuda z Szkolenia i Doradztwo z Warszawy: Ekonomista, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kwalifikacje: Finanse Przedsiębiorstw i Gmin, Zarządzanie Projektami, Doradztwo w zakresie Systemów Organizacji Usług Komunalnych oraz Restrukturyzacji i prywatyzacji Podmiotów Gospodarczych Sektora Komunalnego. Biegły w sprawach Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków powołany przez UIKiK oraz Sąd OKiK. Udział wzięło 90 osób z Zakładów Komunalnych i Spółek Komunalnych oraz Urzędów Gmin.

 

Program:

 

1. Taryfy dla przedsiębiorstw wod-kan. :
• Ustalenie niezbędnych przychodów.
• Przykłady kalkulacji.
• Alokacja kosztów (niezbędnych przychodów) na grupy odbiorców.
• Współczynniki alokacji kosztów w układzie księgowym przedsiębiorstwa
• Dopuszczalne konstrukcje taryfowe.

 

2. Nowelizacja Ustawy Prawo Wodne:
• Zmiany w sposobie ustalania opłat środowiskowych.
• Skutki dla cen wody i ścieków.
• Nowe kompetencje spółek wodnych.
• Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.

 

3. Taryfy na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych:
• Zmiana przepisów ustawowych.
• Taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków i ceny kodeksowe.

 

4. Weryfikacja wniosku taryfowego:
• Zgodność wniosku taryfowego z przepisami.
• Weryfikacja celowości ponoszenia kosztów.
• Zatwierdzenia taryf: rozstrzygnięcia nadzorcze i orzecznictwo.

 

Nowe prawo wodne - wpływ nowelizacji przepisów Prawa wodnego na taryfy wodociągowo-kanalizacyjne ...

 

Planowane zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ...

 

Odpowiedzi na pismo z dnia 24 listopada 2016 r., znak: LEG/2016/16/PP, w sprawie interpretacji przepisów projektu ustawy Prawo wodne oraz w nawiązaniu do wyjaśnień przedstawionych na roboczym spotkaniu przedstawicieli Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i Ministerstwa Środowiska w dniu 9 stycznia 2017 r. w Bydgoszczy ...

 

Ustawa z dnia o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw - projekt ...

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg